હંમેશાં PDF ફાઇલોને બાહ્ય રીતે ખોલો

આંતરિક PDF દર્શકને Google Chrome માં અક્ષમ કરે છે. તેના બદલે તે તેને ડાઉનલોડ તરીકે ગણે છે અને વપરાશકર્તાને ડિફૉલ્ટ ઍપ્લિકેશન વડે PDF ફાઇલોને ખોલવાની મંજૂરી આપે છે.

જો આ નીતિ સેટ કરેલ ન હોય અથવા તો અક્ષમ કરેલ હોય, તો PDF ફાઇલોને ખોલવા માટે ત્યાં સુધી PDF પ્લગ-ઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે જ્યાં સુધી વપરાશકર્તા તેને અક્ષમ કરી ન દે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysOpenPdfExternally
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)