ડિફોલ્ટ શોધ પ્રદાતા નવું ટેબ પૃષ્ઠ URL

એક નવું ટેબ પૃષ્ઠ પ્રદાન કરવા માટે શોધ એન્જિન ઉપયોગ કરે છે તે URL નો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ નીતિ વૈકલ્પિક છે. જો સેટ કરી નથી, તો કોઈ નવું ટેબ પૃષ્ઠ પ્રદાન કરવામાં આવશે નહીં.

જો 'DefaultSearchProviderEnabled' નીતિ સક્ષમ હોય તો જ આ નીતિનું સન્માન કરવામાં આવે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ શોધ પ્રદાતા નવું ટેબ પૃષ્ઠ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderNewTabURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)