પહેલા ચલાવવા પર ડિફૉલ્ટ બ્રાઉઝરથી શોધ એન્જિનોને આયાત કરો

જો સક્ષમ હોય, તો તે આ નીતિ શોધ એન્જિનોને વર્તમાન ડિફૉલ્ટ બ્રાઉઝરથી આયાત કરવાની ફરજ પાડે છે. જો સક્ષમ છે, તો આ નીતિ આયાત સંવાદને પણ પ્રભાવિત કરે છે.

જો અક્ષમ છે, તો ડિફૉલ્ટ શોધ એન્જિન આયાત કરવામાં આવતું નથી.

જો તે સેટ કરેલું ન હોય, તો વપરાશકર્તાને આયાત કરવું કે નહીં તે પૂછવામાં આવશે અથવા આયાત કરવું આપમેળે થઈ શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameImportSearchEngine
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)