બુકમાર્ક બાર સક્ષમ કરો

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, Google Chrome એક બુકમાર્ક બાર બતાવશે.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓને ક્યારેય બુકમાર્ક બાર દેખાશે નહીં.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ તેને Google Chrome બદલી અથવા ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ સેટિંગ સેટ કર્યા વગર છોડી હોય તો વપરાશકર્તા આ ફંકશનનો ઉપયોગ કરવો કે નહીં તે નક્કી કરી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBookmarkBarEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)