નેટવર્ક અનુમાનને સક્ષમ કરો

Google Chrome માં નેટવર્ક અનુમાનોને સક્ષમ કરે છે અને વપરાશકર્તાઓને આ સેટિંગ બદલવાથી અટકાવે છે.

આ ફક્ત DNS પૂર્વઆનયનને જ નહીં પરંતુ TCP અને SSL પ્રીકનેક્શન અને વેબ પૃષ્ઠોનું પ્રીરેન્ડરિંગ પણ નિયંત્રિત કરે છે. નીતિનું નામ ઐતિહાસિક કારણો માટેના DNS પૂર્વઆનયનનો સંદર્ભ આપે છે.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ Google Chrome આ સેટિંગને બદલી કે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વગર છોડી હોય, તો આ સક્ષમ થશે પણ વપરાશકર્તાઓ તેને બદલવા સક્ષમ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDnsPrefetchingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)