ప్రమాణీకరణ అవసరమైన ప్లగ్ఇన్‌లను ఎప్పటికీ రన్ చెయ్యి

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను అనుమతించినట్లయితే, గడువు గల ప్లగిన్‌లు ఎప్పటికీ అమలు చేయబడతాయి.

ఈ సెట్టింగ్ నిలిపివేసినట్లయితే లేదా సెట్ చేయబడనట్లయితే, ప్రమాణీకరణ అవసరమైన ప్లగిన్‌లను అమలు చేయడానికి వినియోగదారులు అనుమతి అభ్యర్థించబడుతుంది. భద్రతను రాజీ చేయగల ప్లగిన్‌లు ఇవే.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)