డిఫాల్ట్ పాప్‌అప్‌ల సెట్టింగ్

వెబ్‌సైట్‌లు పాప్-అప్‌లు చూపడానికి అనుమతించాలో, లేదో అని సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. పాప్‌అప్‌లను ప్రదర్శించడానికి అన్ని వెబ్‌సైట్‌లను అనుమతించవచ్చు లేదా నిరాకరించవచ్చు. ఈ విధానం సెట్ చేయకుండా వదిలివేస్తే, 'BlockPopups' ఉపయోగించబడుతుంది మరియు దీన్ని వినియోగదారు మార్పుచేయగలుగుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డిఫాల్ట్ పాప్‌అప్‌ల సెట్టింగ్


 1. పాప్-అప్‌లను చూపించడానికి అన్ని సైట్‌లను అనుమతించు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. పాప్‌అప్‌లని చూపించడానికి ఏ సైట్‌ని అనుమతించవద్దు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)