డౌన్‌లోడ్ డైరెక్టరీని సెట్ చెయ్యి

ఫైల్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయడం కోసం Google Chrome ఉపయోగించే డైరెక్టరీని కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది.

మీరు ఈ విధానాన్ని సెట్ చేస్తే, వినియోగదారు డౌన్‌లోడ్ స్థానం కోసం ప్రతిసారీ ప్రాంప్ట్ చేయకుండా ఒకదాన్ని నిర్దేశించినా లేదా ప్రతిసారీ ప్రాంప్ట్ చేయాలని ఫ్లాగ్‌ను ప్రారంభించినా దానితో సంబంధం లేకుండా అందించబడిన డైరెక్టరీని Google Chrome ఉపయోగిస్తుంది.

ఉపయోగించబడే చరాంశాల జాబితా కోసం https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables చూడండి.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే డిఫాల్ట్ డౌన్‌లోడ్ డైరెక్టరీ ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డౌన్‌లోడ్ డైరెక్టరీని సెట్ చెయ్యి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)