డిఫాల్ట్ JavaScript సెట్టింగ్

JavaScriptను అమలు చేయడానికి వెబ్‌సైట్‌లను అనుమతించవచ్చో లేదో అనే దాన్ని సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. JavaScriptను అమలు చేయడం అన్ని వెబ్‌సైట్‌లకు అనుమతించవచ్చు లేదా అన్ని వెబ్‌సైట్‌లకు తిరస్కరించవచ్చు. ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలి పెడితే, 'AllowJavaScript' ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలుగుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డిఫాల్ట్ JavaScript సెట్టింగ్


 1. JavaScriptని అమలు చెయ్యడానికి అన్ని సైట్‌లని అనుమతించు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. JavaScriptను అమలు చేయడానికి ఏ సైట్‌నూ అనుమతించవద్దు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)