Standardsökleverantörens namn

Policyn anger namnet på standardsökleverantören. Om värdet lämnas tomt eller inte anges används det värdnamn som angavs av sökadressen.

Policyn används bara om policyn DefaultSearchProviderEnabled är aktiverad.

Stöds på: SUPPORTED_WIN7
Standardsökleverantörens namn

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)