تنظیمات پیش‌فرض مکان جغرافیایی

‏به شما امکان می‌دهد تا تعیین کنید که وب سایت‌ها می‌توانند مکان فیزیکی کاربر را دنبال کنند یا نه. دنبال کردن مکان کاربر می‌تواند به صورت پیش‌فرض مجاز یا غیرمجاز باشد یا هر زمانی که وب سایتی خواست مکان فیزیکی کاربر را دنبال کند از او سؤال شود. اگر این قانون تنظیم نشده باقی بماند، "AskGeolocation" استفاده می‌شود و کاربر می‌تواند آن را تغییر دهد.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

تنظیمات پیش‌فرض مکان جغرافیایی


 1. به سایت‌ها برای ردیابی موقعیت مکانی فیزیکی کاربر اجازه داده شود
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. به هیچ سایتی اجازه ردیابی مکان فیزیکی کاربرها داده نشود
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. هر زمانی که سایتی بخواهد از موقعیت فیزیکی کاربران مطلع شود، سؤال پرسیده شود
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)