ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೀ ರಚನೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ

ಕೀ ರಚನೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸದಿರುವ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಯುಆರ್‌ಎಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಆರ್‌ಎಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 'KeygenBlockedForUrls' ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ನೀತಿಯು ಈ ವಿನಾಯತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, 'DefaultKeygenSetting' ನೀತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು

ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೀ ರಚನೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)