Bloqueja la generació de claus en aquests llocs web

Us permet definir una llista de patrons d'URL que especifiquin els llocs que no estan autoritzats a utilitzar la generació de claus. Si un patró d'URL està configurat com a "KeygenAllowedForUrls", la política substitueix aquestes excepcions.


Si aquesta política es deixa sense establir, s'utilitzarà el valor general predeterminat de la política "DefaultKeygenSetting" (si està configurada) per a tots els llocs web, o bé s'utilitzarà la configuració personal de l'usuari.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior

Bloqueja la generació de claus en aquests llocs web

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)