ಲಾಗಿನ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು 'ನಿಜ' ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ Google Chrome OS ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು 'ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಲಾಗಿನ್‌ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ Google Chrome OS ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನ್-ಇನ್ ಪರದೆಯ (ಬಳಕೆದಾರರ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು) ಅಥವಾ SAML ಹೊರಗಿನ ಪರದೆಯನ್ನು (LoginAuthenticationBehavior ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಷನ್‌ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಷನ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ ಈ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceShowUserNamesOnSignin
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)