ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತಹ url ನಮೂನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 'DefaultPluginsSetting' ನೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NotificationsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)