ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಐಕಾನ್

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಐಕಾನ್ URL ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಐಕಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. 'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಐಕಾನ್

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)