ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಕೀವರ್ಡ್

ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಒದಗಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಓಮ್ನಿಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌‌ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೀವರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಕೀವರ್ಡ್

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderKeyword
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)