ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಇನ್‌ಸ್ಟೆಂಟ್ URL

ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ್‌ನ URL ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. '{searchTerms}' ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು URL ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮೂದಿಸಿದ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಮರುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ನೀತಿಯ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

Google ನ ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ URL ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು: '{google:baseURL}suggest?q={searchTerms}'.

'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ನೀಡುಗರ ಇನ್‌ಸ್ಟೆಂಟ್ URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderInstantURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)