ಪವರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೊ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೊ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಷ್ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಷ್ಫಲ ವಿಳಂಬ, ಪರದೆ ಮಂಕಾಗುವಿಕೆ ವಿಳಂಬ, ಪರದೆ ಆಫ್ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದರಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesVideoActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)