ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಂಕರ್‌ಗಳು ನೀಡಿದ SHA-1 ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, SHA-1 ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ತನಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿದ CA ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ತನಕ ಅವುಗಳನ್ನು Google Chrome ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯು SHA-1 ಸಹಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ SHA-1 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ OS ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು OS ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಈ ನೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನೀತಿಯು SHA-1 ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು 1 ನೇ ಜನವರಿ 2019 ಸುಮಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ SHA-1 ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು Google Chrome ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameEnableSha1ForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)