Jesu li dopušteni certifikati s SHA-1 potpisom koje izdaju lokalna pouzdana sidra

Kada je ta postavka omogućena, Google Chrome dopušta certifikate s SHA-1 potpisom ako se uspješno ovjere i povežu s lokalno instaliranim CA certifikatima.

Napominjemo da to pravilo ovisi o tome dopušta li snop za potvrdu certifikata operativnog sustava SHA-1 potpise. Ako se ažuriranjem OS-a promijeni njegovo rukovanje SHA-1 certifikatima, to pravilo možda više neće imati utjecaja. Nadalje, to je pravilo predviđeno kao privremeno rješenje kako bi organizacije imale više vremena za napuštanje algoritma SHA-1. Pravilo će se ukloniti 1. siječnja 2019. ili oko tog datuma.

Ako se to pravilo ne postavi ili se postavi na False, Google Chrome slijedi javno najavljeni raspored ukidanja algoritma SHA-1.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ili noviji

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameEnableSha1ForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)