ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಒದಗಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ URL ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ URL ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಹ, URL ಗಳು '{searchTerms}' ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಈ ನೀತಿಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ url ಗಳಿಲ್ಲ.

'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಒದಗಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ URL ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)