ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್ ಲಭ್ಯತೆ

Google Chrome ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪುಟಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ಪುಟಗಳನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದರೆ, ಪುಟಗಳು ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್ ಲಭ್ಯತೆ


 1. ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. ಅದೃಶ್ಯ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)