ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೈಟ್‌ಗಳ url ನಮೂನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 'DefaultImagesSetting' ನೀತಿಯು ಹೊಂದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಈ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ImagesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)