‏האם אישורים החתומים באמצעות SHA-1 שהונפקו על-ידי עוגני אמון מקומיים מותרים

‏כאשר הגדרה זו מופעלת, Google Chrome מתיר אישורים שנחתמו באמצעות SHA-1 כל עוד הם מאומתים בהצלחה ומשורשרים לאישורי CA המותקנים מקומית.

שים לב שמדיניות זו תלויה בערימת אימות האישורים של מערכת ההפעלה המאפשרת חתימות SHA-1. אם עדכון של מערכת ההפעלה משנה את אופן הטיפול של מערכת ההפעלה באישורי SHA-1, ייתכן שלמדיניות זו לא תהיה השפעה יותר. בנוסף, מדיניות זו מיועדת לשמש כפתרון זמני כדי להקנות לארגונים זמן נוסף למעבר מ-SHA-1. מדיניות זו תוסר ב-1 בינואר 2019, או זמן קצר לאחר מכן.

אם מדיניות זו אינה מוגדרת, או אם היא מוגדרת לערך false‏, Google Chrome יפעל בהתאם ללוח הזמנים שפורסם להוצאה משימוש של SHA-1

נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameEnableSha1ForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)