บล็อกการสร้างคีย์ในเว็บไซต์เหล่านี้

ช่วยให้คุณกำหนดรายการรูปแบบ URL ที่ระบุเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การสร้างคีย์ หากรูปแบบ URL อยู่ใน "KeygenBlockedForUrls" นโยบายนี้จะลบล้างข้อยกเว้นเหล่านี้

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด ทั้งจากนโยบาย "DefaultKeygenSetting" หากมีการตั้งค่าไว้ หรือจากการกำหนดค่าส่วนตัวของผู้ใช้เอง

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า

บล็อกการสร้างคีย์ในเว็บไซต์เหล่านี้

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)