חסימה של יצירת מפתחות באתרים אלה

‏מדיניות זו מאפשרת לך להגדיר רשימה של דפוסי כתובות אתר המפרטת אתרים שאין להם הרשאה להפעיל יצירת מפתחות. אם דפוס כתובת אתר הוא ב-'KeygenAllowedForUrls', מדיניות זו מבטלת את החריגות האלה.

אם מדיניות זו לא הוגדרה, המערכת תשתמש בערך ברירת המחדל הכללי עבור כל האתרים לפי המדיניות 'DefaultKeygenSetting' במקרה שהוגדרה, או לפי התצורה האישית שקבע המשתמש במקרה שלא הוגדרה.

נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך

חסימה של יצירת מפתחות באתרים אלה

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)