Chính sách tốc độ làm mới cho người dùng

Việc đặt chính sách này sẽ chỉ định khoảng thời gian bằng mili giây mà dịch vụ quản lý thiết bị được truy vấn về thông tin chính sách người dùng. Phạm vi giá trị hợp lệ là từ 1.800.000 (30 phút) đến 86.400.000 (1 ngày). Các giá trị không nằm trong khoảng này sẽ bị xếp vào ranh giới tương ứng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, giá trị mặc định 3 giờ sẽ được dùng.

Lưu ý: Các thông báo chính sách sẽ buộc làm mới khi chính sách này thay đổi nên không cần phải làm mới thường xuyên. Vì vậy, nếu nền tảng hỗ trợ các thông báo này, thời gian hoãn quá trình làm mới sẽ là 24 giờ (bỏ qua tùy chọn cài đặt mặc định và giá trị của chính sách này).

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chính sách tốc độ làm mới cho người dùng:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePolicyRefreshRate
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value1800000
Max Value86400000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)