Bật đề xuất tìm kiếm

Nếu bạn đặt chính sách này thành True, thì các đề xuất tìm kiếm sẽ bật trong thanh địa chỉ của Google Chrome. Nếu bạn đặt chính sách này thành False, thì các đề xuất tìm kiếm này sẽ tắt.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng sẽ không thể thay đổi được. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì các đề xuất tìm kiếm sẽ bật lúc đầu nhưng người dùng có thể tắt bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameSearchSuggestEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)