Đặt kích thước bộ nhớ đệm của đĩa theo byte

Nếu bạn đặt chính sách này thành None, thì Google Chrome sẽ sử dụng kích thước bộ nhớ đệm mặc định để lưu trữ các tệp đã lưu vào bộ nhớ đệm trên ổ đĩa. Người dùng không thể thay đổi được tùy chọn cài đặt đó.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì Google Chrome sẽ sử dụng kích thước bộ nhớ đệm mà bạn cung cấp, cho dù người dùng có chỉ định cờ --disk-cache-size hay không. (Giá trị dưới vài megabyte được làm tròn lên.)

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì Google Chrome sẽ sử dụng kích thước mặc định. Người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt đó bằng cờ --disk-cache-size.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt kích thước bộ nhớ đệm của đĩa:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)