Bật xóa lịch sử trình duyệt và lịch sử tải xuống

Khi bạn đặt thành Bật hoặc không đặt chính sách này, lịch sử duyệt web và lịch sử tải xuống có thể bị xóa trong Chrome, đồng thời người dùng không thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Khi bạn đặt chính sách này thành Tắt, lịch sử duyệt web và lịch sử tải xuống sẽ không xóa được. Ngay cả khi chính sách này bị tắt, không có gì đảm bảo rằng lịch sử duyệt web và lịch sử tải xuống sẽ được giữ lại. Người dùng có thể trực tiếp chỉnh sửa hoặc xóa các tệp cơ sở dữ liệu lịch sử. Ngoài ra, trình duyệt có thể tự hết hạn hoặc lưu trữ tất cả hay bất kỳ mục nào trong lịch sử tại bất kỳ thời điểm nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowDeletingBrowserHistory
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)