Kiểm soát việc sử dụng trường hợp ngoại lệ cho nội dung không an toàn

Cho phép bạn đặt chính sách quyết định việc người dùng có thể thêm trường hợp ngoại lệ để cho phép nội dung hỗn hợp trên các trang cụ thể hay không.

Bạn có thể ghi đè chính sách này cho các mẫu URL cụ thể bằng chính sách 'InsecureContentAllowedForUrls' và 'InsecureContentBlockedForUrls'.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể thêm trường hợp ngoại lệ để cho phép nội dung hỗn hợp có thể chặn và tắt tùy chọn tự động nâng cấp của nội dung hỗn hợp có thể tùy ý chặn.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng trường hợp ngoại lệ cho nội dung không an toàn


 1. Không cho phép bất kỳ trang web nào tải nội dung hỗn hợp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultInsecureContentSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 2. Cho phép người dùng thêm trường hợp ngoại lệ để cho phép nội dung hỗn hợp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultInsecureContentSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)