Thời lượng phiên tối đa được phép cho các kết nối truy cập từ xa

Nếu bạn đặt chính sách này, các kết nối truy cập từ xa sẽ tự động ngắt kết nối sau khi hết số phút đã xác định trong chính sách. Ứng dụng vẫn có thể kết nối lại sau khi đã đạt đến thời lượng phiên tối đa. Nếu bạn đặt chính sách này thành một giá trị không nằm trong khoảng tối thiểu/tối đa, thì máy chủ lưu trữ có thể không khởi động được. Chính sách này không ảnh hưởng đến các trường hợp hỗ trợ từ xa.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu được đặt. Trong trường hợp này, các kết nối truy cập từ xa sẽ không có thời lượng tối đa trên máy này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Thời lượng phiên tối đa được phép cho các kết nối truy cập từ xa:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostMaximumSessionDurationMinutes
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value30
Max Value10080

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)