Kiểm soát tùy chọn lọc nội dung người lớn của SafeSites.

Khi bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ kiểm soát bộ lọc URL SafeSites. Bộ lọc này dùng API Tìm kiếm an toàn của Google để phân loại xem các URL có chứa nội dung khiêu dâm hay không.

Khi bạn đặt chính sách này thành:

* Không lọc các trang web có chứa nội dung người lớn, hoặc nếu bạn không đặt chính sách này, thì các trang web sẽ không bị lọc bỏ

* Lọc các trang web cấp cao nhất có chứa nội dung người lớn, thì các trang web khiêu dâm sẽ bị lọc bỏ

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát tùy chọn lọc nội dung người lớn của SafeSites.


 1. Không lọc các trang web có nội dung người lớn
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSafeSitesFilterBehavior
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Lọc các trang web cấp cao nhất (không phải iframe được nhúng) có nội dung người lớn
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSafeSitesFilterBehavior
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)