Tìm nạp thời lượng giữ kết nối khi Tắt

Kiểm soát thời lượng (tính bằng giây) được phép đối với các yêu cầu giữ kết nối khi tắt trình duyệt.

Khi được chỉ định, chính sách này có thể chặn việc tắt trình duyệt trong khoảng thời gian tối đa bằng số giây đã chỉ định,
để xử lý các yêu cầu giữ kết nối (https://fetch.spec.whatwg.org/#request-keepalive-flag).

Giá trị mặc định (0) có nghĩa là tính năng này bị tắt.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tìm nạp thời lượng giữ kết nối khi Tắt:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameFetchKeepaliveDurationSecondsOnShutdown
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value5

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)