Chỉ định xem SharedArrayBuffers có thể dùng được trong bối cảnh không bị tách riêng trên nhiều nguồn gốc hay không


Chỉ định xem SharedArrayBuffers có thể dùng được trong ngữ cảnh không bị tách biệt nhiều nguồn gốc hay không. Chrome sẽ yêu cầu chế độ tách biệt nhiều nguồn gốc khi sử dụng SharedArrayBuffers trên phiên bản Chrome 91 trở đi (25/5/2021) để đảm bảo khả năng tương thích trên web. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết tại: https://developer.chrome.com/blog/enabling-shared-array-buffer/.
Khi bạn bật chính sách này, các trang web có thể sử dụng SharedArrayBuffer mà không có hạn chế.
Khi bạn tắt hoặc không đặt chính sách này, các trang web chỉ có thể sử dụng Bộ đệm chia sẻ khi
bị tách riêng trên nhiều nguồn gốc.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSharedArrayBufferUnrestrictedAccessAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)