Ngôn ngữ của ứng dụng

Việc đặt chính sách này sẽ chỉ định ngôn ngữ mà Google Chrome sử dụng.

Nếu bạn tắt hoặc không đặt chính sách này, thì ngôn ngữ sẽ là ngôn ngữ hợp lệ đầu tiên từ:
1) Ngôn ngữ do người dùng chỉ định (nếu đã định cấu hình).
2) Ngôn ngữ hệ thống.
3) Ngôn ngữ dự phòng (en-US).

Giá trị mẫu: en

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Ngôn ngữ của ứng dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameApplicationLocaleValue
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)