Bật chính sách Cô lập trang web cho mọi trang web

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, tất cả trang web sẽ bị tách biệt. (Mỗi trang web chạy theo quy trình riêng). Nếu bạn đặt thành Tắt hoặc không đặt chính sách này, tính năng tách biệt trang web sẽ không bị tắt, nhưng người dùng có thể chọn không sử dụng (chẳng hạn như bằng cách sử dụng tùy chọn Tắt tính năng tách biệt trang web trong chrome://flags).

IsolateOrigins cũng có thể hữu ích khi tinh chỉnh các nguồn gốc. Trên Google Chrome OS phiên bản 76 trở xuống, hãy đặt chính sách thiết bị DeviceLoginScreenSitePerProcess về cùng một giá trị. (Bởi vì có thể xảy ra tình trạng chậm trễ khi vào một phiên đăng nhập của người dùng nếu các giá trị không khớp.)

Lưu ý: Đối với Android, hãy dùng chính sách SitePerProcessAndroid.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSitePerProcess
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)