URL/miền đã tự động cho phép chứng thực Khóa bảo mật trực tiếp

Việc đặt chính sách này sẽ chỉ định các URL và miền không hiển thị lời nhắc khi có yêu cầu về chứng chỉ chứng thực của Khóa bảo mật. Một tín hiệu cũng sẽ được gửi tới Khóa bảo mật để cho biết có thể sử dụng chứng thực riêng lẻ. Nếu không có tín hiệu này thì khi các trang web yêu cầu chứng thực của Khóa bảo mật, người dùng sẽ được nhắc trong Google Chrome phiên bản 65 trở lên.

Các URL sẽ chỉ khớp ở dạng U2F appID. Các miền chỉ khớp ở dạng webauthn RP ID. Do đó, để bao gồm cả API U2F và API webauthn, hãy liệt kê cả miền và URL appID của một trang web cụ thể.

Giá trị mẫu:

https://example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL/miền đã tự động cho phép chứng thực Khóa bảo mật trực tiếp

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\SecurityKeyPermitAttestation
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)