Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube

Việc đặt chính sách này sẽ thực thi Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube và ngăn người dùng chọn chế độ ít hạn chế hơn. Nếu bạn đặt chính sách này thành:

* Nghiêm ngặt, thì Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube sẽ luôn hoạt động.

* Trung bình, thì người dùng chỉ có thể chọn Chế độ hạn chế trung bình và Chế độ hạn chế nghiêm ngặt trên YouTube, nhưng không thể tắt Chế độ hạn chế.

* Tắt hoặc nếu bạn không đặt giá trị nào, thì Chrome sẽ không thực thi Chế độ hạn chế trên YouTube. Những chính sách bên ngoài, chẳng hạn như các chính sách của YouTube, có thể vẫn thực thi Chế độ hạn chế.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Buộc sử dụng Chế độ hạn chế tối thiểu trên YouTube


 1. Không buộc sử dụng Chế độ hạn chế trên YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Buộc sử dụng ít nhất Chế độ hạn chế trung bình trên YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Buộc sử dụng Chế độ hạn chế nghiêm ngặt cho YouTube
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameForceYouTubeRestrict
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)