Cài đặt JavaScript mặc định

Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, thì các trang web có thể chạy JavaScript. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, thì các trang web không được chạy JavaScript.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì các trang web có thể chạy JavaScript nhưng người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt JavaScript mặc định


 1. Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào chạy JavaScript
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)