Các giao thức xác thực được hỗ trợ

Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ chỉ định các giao thức xác thực HTTP mà Google Chrome hỗ trợ.

Nếu bạn không đặt chính sách này, cả 4 giao thức sẽ được sử dụng.

Các giá trị hợp lệ:

* basic

* digest

* ntlm

* negotiate

Lưu ý: Hãy phân tách các giá trị bằng dấu phẩy.

Giá trị mẫu: basic,digest,ntlm,negotiate

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các giao thức xác thực được hỗ trợ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)