Kiểm soát việc sử dụng API nối tiếp

Nếu bạn đặt chính sách này thành 3, thì các trang web có thể yêu cầu quyền truy cập vào cổng nối tiếp. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, quyền truy cập vào cổng nối tiếp sẽ bị từ chối.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì các trang web có thể yêu cầu quyền truy cập nhưng người dùng được quyền thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng API nối tiếp


 1. Không cho phép trang web nào yêu cầu quyền truy cập vào cổng nối tiếp qua API nối tiếp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultSerialGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 2. Cho phép trang web yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào một cổng nối tiếp
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultSerialGuardSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)