Cho phép chặn phần mềm bên thứ ba thêm mã thực thi

Việc đặt thành Bật hoặc không đặt chính sách này sẽ ngăn chặn phần mềm bên thứ ba đưa mã thực thi vào các quy trình của Google Chrome.

Việc đặt chính sách này thành Tắt sẽ cho phép phần mềm này đưa mã nêu trên vào các quy trình của Google Chrome.

Bất kể chính sách này có giá trị như thế nào, thì trình duyệt cũng sẽ không ngăn chặn phần mềm bên thứ ba đưa mã thực thi vào các quy trình của trình duyệt trên một máy liên kết với miền Microsoft® Active Directory®.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameThirdPartyBlockingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)