Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Việc đặt chính sách này sẽ giới hạn phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng trong máy này.

Nếu bạn đặt thành một chuỗi trống hoặc không đặt chính sách này, thì máy chủ truy cập từ xa có thể dùng bất kỳ cổng nào có sẵn.

Lưu ý: Nếu bạn tắt RemoteAccessHostFirewallTraversal, máy chủ truy cập từ xa sẽ dùng các cổng UDP trong phạm vi 12400 – 12409.

Giá trị mẫu: 12400-12409

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế phạm vi cổng UDP được máy chủ truy cập từ xa sử dụng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostUdpPortRange
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)