Sử dụng máy khách DNS tích hợp

Chính sách này kiểm soát ngăn phần mềm nào được dùng để giao tiếp với máy chủ DNS: ứng dụng DNS của hệ điều hành hay ứng dụng DNS tích hợp sẵn của Google Chrome. Chính sách này không ảnh hưởng đến việc máy chủ DNS nào được sử dụng: chẳng hạn như nếu hệ điều hành được định cấu hình để sử dụng một máy chủ DNS của doanh nghiệp, thì ứng dụng DNS tích hợp sẵn sẽ sử dụng chính máy chủ đó. Chính sách này cũng không kiểm soát việc DNS qua HTTPS có được sử dụng hay không. Google Chrome sẽ luôn sử dụng trình phân giải tích hợp sẵn cho các yêu cầu DNS qua HTTPS. Vui lòng xem chính sách DnsOverHttpsMode để biết thông tin về cách kiểm soát DNS qua HTTPS.

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, ứng dụng DNS tích hợp sẽ được sử dụng (nếu có).

Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt, ứng dụng DNS tích hợp sẵn sẽ chỉ được sử dụng khi DNS qua HTTPS đang được sử dụng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, ứng dụng DNS tích hợp sẵn sẽ được bật theo mặc định trên macOS, Android (khi cả DNS riêng và VPN đều không được bật) và Google Chrome OS.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBuiltInDnsClientEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)