Máy chủ sẽ không kích hoạt chuyển đổi ở cả hai trình duyệt

Cho phép bạn chỉ định một danh sách các tên miền máy chủ được mở trong cả hai trình duyệt.

Khi bật chính sách này, các miền trong danh sách này sẽ có sẵn trong cả hai trình duyệt và sẽ không kích hoạt chuyển đổi theo cả hai chiều.

Trường hợp sử dụng có thể là bất cứ miền xác thực nào được chia sẻ giữa các ứng dụng cũ và mới trong danh sách này.

Phần tên máy chủ: Nên chỉ định tên miền hoàn chỉnh như "www.example.com" hoặc một phần của các tên này, chẳng hạn như "example.com" hay thậm chí cả "example". Hiện chúng tôi chưa hỗ trợ ký tự đại diện.
Tiền tố URL: Chỉ các tiền tố URL chính xác mới khớp hoàn toàn với giao thức và cổng nếu cần. Ví dụ: "http://login.example.com" hoặc "https://www.example.com:8080/login/".

Nếu không được chỉ định hoặc để trống - mọi miền không có trong danh sách "Các máy chủ để mở trong trình duyệt thay thế" đều sẽ kích hoạt quá trình chuyển đổi về Chrome(*).

*: Hiện tại chỉ Internet Explorer hỗ trợ quá trình chuyển đổi về Chrome một cách tự động.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Máy chủ sẽ không kích hoạt chuyển đổi ở cả hai trình duyệt

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\3rdparty\Extensions\heildphpnddilhkemkielfhnkaagiabh\policy\url_greylist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

legacybrowsersupport.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)