URL cho các IP cục bộ hiển thị trong các ứng viên WebRTC ICE

Các mẫu trong danh sách này sẽ được so khớp với nguồn bảo mật của URL yêu cầu.
Nếu tìm thấy mẫu phù hợp hoặc nếu chrome://flags/#enable-webrtc-hide-local-ips-with-mdns đang Tắt, thì địa chỉ IP cục bộ sẽ hiển thị trong ứng viên WebRTC ICE.
Nếu không, địa chỉ IP cục bộ sẽ được che giấu bằng tên máy chủ mDNS.
Xin lưu ý rằng chính sách này sẽ làm yếu đi chức năng bảo vệ của IP cục bộ nếu quản trị viên cần.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
*example.com*

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL cho các IP cục bộ hiển thị trong các ứng viên WebRTC ICE

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\WebRtcLocalIpsAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)