Cho phép hợp nhất các chính sách trong danh sách thuộc các nguồn khác nhau

Việc đặt chính sách này cho phép hợp nhất các chính sách đã chọn khi các chính sách đó thuộc nhiều nguồn, có cùng phạm vi và cấp độ.

Nếu một chính sách nằm trong danh sách và có xung đột giữa những nguồn có:

* Cùng phạm vi và cấp độ: Các giá trị nhập vào danh sách chính sách mới.

* Khác phạm vi hoặc cấp độ: Chính sách có mức ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Nếu một chính sách nằm trong danh sách và có xung đột giữa các nguồn, phạm vi hoặc cấp độ, thì chính sách có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được áp dụng.

Giá trị mẫu:

ExtensionInstallAllowlist
ExtensionInstallBlocklist

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép hợp nhất các chính sách trong danh sách thuộc các nguồn khác nhau

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PolicyListMultipleSourceMergeList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)