Cài đặt vị trí địa lý mặc định

Nếu bạn đặt chính sách này thành 1, thì các trang web có thể theo dõi vị trí thực của người dùng theo mặc định. Nếu bạn đặt chính sách này thành 2, thì các trang web không được theo dõi vị trí thực của người dùng theo mặc định. Bạn có thể đặt chính sách này để hỏi bất cứ khi nào một trang web muốn theo dõi vị trí thực của người dùng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì chính sách AskGeolocation sẽ áp dụng, tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt vị trí địa lý mặc định


 1. Cho phép các trang web theo dõi vị trí thực của người dùng
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không cho phép bất kỳ trang web nào theo dõi vị trí thực của người dùng
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Hỏi bất cứ khi nào trang web muốn theo dõi vị trí thực của người dùng.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)